PODNE OBLOGE - MODEL - IVIČNJAK GLATKI

LEGENDA SIMBOLA:

OPIS PROIZVODA

Ivičnjaci imaju kako funcionalan tako i vizualan momenat. Služe kako da daju potporu, tako i da vizualno “uokvire” vašu stazi, zelene površine, dvorište ili prilazni put.

LEGENDA SIMBOLA: