PODNE OBLOGE - MODEL - SINGIDUNUM

LEGENDA SIMBOLA:

OPIS PROIZVODA

Pomoću betonske podne obloge SINGIDUNUM brzo i lako možeš osvežiti terasu, stazu ili kolski
prilaz kući. Betonska podna obloga otporna je na vremenske uslove i lako se održava, budući da je od betona.
SINGIDUNUM betonsku podnu oblogu možeš zalepiti na postojeću betonsku ploču lepkom za keramiku ili je postaviti na zemlju uz poštovanje svih pravila za postavljanje betonskih podnih obloga.
Boju svoje betonske podne obloge biraš sam iz ponude veće od 30 kolornih šema. U jedan metar
kvadratni ide 17+17 komada behaton ploče SINGIDUNUM.

LEGENDA SIMBOLA: