Informacije koje morate znati

Postavljanje “Superbeton” podnih ploča


Debljina podnih obloga tj. ploča koje treba da se ugrade isključivo zavisi od opterećenja koje treba da
podnesu. Da li će se podloga koristiti za pešake, putnička vozila, laka teretna vozila ili teška teretna
vozila, su glavni preduslov za odabir debljine ploča.
*Još jedan faktor u odluci za izbor ploča, predstavlja i činjenica, da li će se ploče postavljati na meku
ili tvrdu podlogu.

Postavljanje “Superbeton” podnih ploča na meku podlogu (zemlju)


“Meka” podloga je zemlja gde se pravi iskop dubine 30-45 cm, a potom se u zasebnim slojevima
nanose i ravnaju materijali poput tucanika, šljunka, rizle i peska. Navedeni materijali se nabijaju u
zasebnim slojevima vibro-pločom do potrebne zbijenosti, a zatim se postavljaju podne obloge koje se
takođe sabijaju i fuguju običnim ili kvarcnim peskom. Ovakav način postavke je vrlo praktičan i
efikasan, podloga je elastična, a zbog same strukture podloge, popločane površine imaju odličnu
drenažu, što povoljno utiče na okolinu jer nema neprijatnih isparavanja.
Ukoliko eventualno dođe do neke havarije na instalacijama pod zemljom ploče se lako mogu ukloniti,
izvršiti neophodne popravke i ploče ponovo postaviti.
Postavljanje “Superbeton” podnih ploča na “tvrdu” (postojeću
betonsku podlogu)

“Tvrda” podloga je postojeća betonska podloga na kojoj se vrši postavljanje ploča. U zavisnosti od
kvaliteta postojeće podloge, postavljanje se vrši na cementnoj košuljici ili lepljenjem direktno na
betonsku podlogu, lepkom za spoljnu keramiku.
Ploče debljine od 2,5 cm se ugrađuju na cementnoj košuljici na postojećem betonu. Debljina košuljice
varira od 3-5 cm u zavisnosti od postojeće betonske podloge i potrebe za nivelisanjem površine.
Ploče postavljene na ovakvu podlogu, bez ikakvih problema trpe težinu putničkih i lakih teretnih
vozila.
Kod postavljanja ploča na već postojeću betonsku podlogu, obavezno se samo fuge popunjavaju
masom za fugovanje. Ukoliko se masa za fugovanje slučajno nanese na ploču, treba je odmah ukloniti. Ukoliko se ploče postavljaju na deo izložen vremenskim uslovima, preporučujemo da se
koristi vodootporna (fleksibilna) silikonska masa za fugovanje.


Promene u bojama i nijansama


Beton je prirodni materijal, pa je moguće manje odstupanje u boji proizvoda, zbog upotrebe prirodnih
sirovina, koje su i same podložne prirodnim promenama. Promene usled vremenskih prilika i
korišćenja mogu vremenom dovesti do promena u nijansi površine. U obzir moramo uzeti da se
razlike povećavaju ukoliko je jedan deo proizvoda natkriven tj. zaštićen od vremenskih neprilika, a
drugi izložen istim. Kako bi se postigla ravnomerna i ujednačena površina, važno je pripaziti da se
kod postavljanja naizmenično koriste ploče/proizvodi sa više različitih paleta. Minimalne razlike u
bojama/ nijansama tehnički je nemoguće izbeći, ali imajte na umu da to nikako ne utiče na kvalitet i
tehničku ispravnost, tvrdoću i kompaktnost naših proizvoda. Ovi minimalni vizualni nedostatci se ne
uvažavaju kao razlog za reklamaciju.


Prirodna pojava “Cvetanje krečnjaka”


Na betonskim proizvodima se ponekad mogu pojaviti bele mrlje ili promene u nijansi boje, usled
prirodne pojave koja se naziva “cvetanje krečnjaka”. Beton je prirodni materijal za čiju se proizvodnju
koriste prirodne komponente, pa se ovakve pojave u tehničkom pogledu ne mogu izbeći. One mogu
varirati u intenzitetu, u zavisnosti od izloženosti vremenskim uslovima i samog geografskog
podnevlja. Ukoliko dođe do ovakvih promena, mogu se koristiti sredstva za skidanje kamenca ili
odstranjivač cementnih mrlja, kako bi se smanjio ili uklonio negativan efekat ove prirodne pojave.
Cvetanje krečnjaka je prirodna pojava koja nema nikakav uticaj na kvalitet, niti tehničku strukturu
betonskih proizvoda, već samo estetsku, pa s toga ne podleže reklamaciji.

Savet za one koji se pitaju “koja količina proizvoda mi je potrebna?”


Iz iskustva Vam savetujemo da na potrebnu količinu podnih ili zidnih obloga, uvek dodate koji komad
“extra”. Prilikom postavke, proizvodi često moraju da se seku i uklapaju sa zidom, ivicom, stepenikom
itd. S toga, da ne bi “zafalilo” i da se radovi, a i vaše uživanje u novoj bašti ili terasi ne bi odlagalo, mi
Vam savetujemo da poručite +/- 5 % proizvoda više.
P.S. Procenat % naravno zavisi od više faktora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *