DejanBajat

Informacije koje morate znati

Postavljanje “Superbeton” podnih ploča Debljina podnih obloga tj. ploča koje treba da se ugrade isključivo zavisi od opterećenja koje treba dapodnesu. Da li će se podloga koristiti za pešake, putnička vozila, laka teretna vozila ili teška teretnavozila, su glavni preduslov za odabir debljine ploča.*Još jedan faktor u odluci za izbor ploča, predstavlja i činjenica, da …

Informacije koje morate znati Read More »

Zasto odabrati SuperBeton?

Boje i kolorne šeme Izbor boja i kolornih šema naših proizvoda je skoro neograničen. Ni jedan “Superbeton” proizvod nijefarban, svi proizvodi su pigmentisani u samom procesu proizvodnje i livenja proizvoda, što znači današi proizvodi nemaju samo površinsku kolornu strukturu, već se struktura boja prožima kroz ceoproizvod (u poprečnom preseku proizvod ima istu ili sličnu boju …

Zasto odabrati SuperBeton? Read More »